Personel

 

Kierownik Poradni Genetycznej:

Prof. dr hab. n. med. Cezary Cybulski

 

 

Dr n. med. Anna Lauda-Świeciak

Dr n. med. Tomasz Huzarski

 

mgr Joanna Jarkiewicz-Tretyn

mgr Weronika Celej – kierownik Rejestracji

mgr Katarzyna Bartniak

Jolanta Jarkiewicz