Badania prywatne

 

Zasady rejestracji

Badanie

1. W celu zarejestrowania się na prywatne badania należy zgłosić się osobiście do Poradni Genetyki Nowotworów Sp. z o.o. w Toruniu lub zadzwonić pod numer telefonu 516 196 293.

2. W procesie rejestracji pacjent/przedstawiciel ustawowy pacjenta jest zobowiązany przedstawić dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy albo legitymację szkolną z tym, że legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia. Proszony jest również o podanie telefonu kontaktowego lub adresu e-mail.

3. Pacjent jest informowany o dokładnym terminie wizyty, z uwzględnieniem daty i godziny zapisu, a także o dokumentach, które powinien posiadać na wizycie.

4. Poradnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu udzielenia świadczenia.

5. W przypadku zmiany danych adresowych lub numeru telefonu, bądź rezygnacji ze świadczenia, pacjent ma obowiązek zgłosić zmiany w celu uaktualnienia danych.

Konsultacja genetyczna

Oferta badań genetycznych jest szeroka, w związku z tym przed wykonaniem badania zalecana jest konsultacja z lekarzem specjalistą z zakresu genetyki klinicznej.

Konsultacja genetyczna to pierwsze spotkanie konsultanta lub lekarza genetyka z pacjentem, podczas której analizuje się jego rodowód tzw. drzewo genealogiczne. W zbieraniu informacji istotnym elementem jest właściwa konstrukcja rodowodu i analiza rodziny. Umożliwia to określenie toku przekazywania cechy lub choroby w rodzinie. Stwierdza również, którzy z członków rodziny mogą wykazywać zwiększone ryzyko zachorowania na chorobę.

Kto powinien korzystać z badań genetycznych?

Badania genetyczne powinny wykonać:

  • osoby, u których wystąpiła choroba nowotworowa;

  • najbliżsi krewni osób, u których wystąpiła choroba nowotworowa;

  • osoby, u których w rodzinie stwierdzono wielokrotne zachorowania na nowotwory złośliwe, szczególnie jeśli występowały one w młodym wieku lub obserwowane były w kolejnych  pokoleniach lub w przypadku narządów parzystych nowotwory rozwijały się obustronnie;

  • osoba spokrewniona z kimś, o kim wiadomo, że posiada mutację zwiększającą ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy.

Adres

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
(parter budynku Urzędu Marszałkowskiego)
87-100 Toruń

Telefon

Badania NFZ - 502 373 487
Badania PRYWATNE - 516 196 293 

E-mail

pracownia@genetykatorun.pl 

NZOZ PRACOWNIA GENETYKI NOWOTWORÓW SP. Z O. O.

5 + 3 =

  RODO      |      POLITYKA PRYWATNOŚCI