Badanie nasienia

Dlaczego wykonuje się badanie nasienia (seminogram)?

Najbardziej „popularnym” wskazaniem do wykonania badania nasienia (seminogramu)  jest niepłodność pary (para z definicji niepłodna to taka, której nie udaje się począć dziecka pomimo regularnego współżycia płciowego bez stosowania środków zapobiegania ciąży przez okres 12 miesięcy). Badanie nasienia jest podstawowym badaniem, jakie można przeprowadzić u mężczyzn. Powinno być ono wykonywane na początku diagnostyki pary, tym bardziej, że diagnostyka kobiety jest znacznie bardziej skomplikowana, kosztowna i obejmuje badania bardziej inwazyjne.

Innymi wskazaniami do przeprowadzenia badania nasienia są:

 • stany przed i po zabiegach chirurgicznych w obrębie układu rozrodczego;
 • planowana terapia przeciwnowotworowa (wskazanie do zamrożenia nasienia);
 • stany po leczeniu wnętrostwa, skrętu jądra itp. w dzieciństwie;
 • stany po leczeniu steroidami płciowymi (w tym także zażywanie anabolików) i glikokortykoidami;
 • chęć udziału w programie dawstwa nasienia.

Badanie nasienia można też przeprowadzić na własne życzenie, bez żadnych wskazań medycznych. W praktyce w laboratoriach pojawia się coraz więcej mężczyzn, którzy chcą po prostu „sprawdzić” swoje nasienie dla własnej wiedzy.

Badanie podstawowe metodą manualną – 150 zł

Uwaga! W celu zbadania nasienia należy umówić się na wizytę pod numerem 516 196 293

Badanie nasienia – Poradnik Pacjenta

 1. Przed przystąpieniem do badania zaleca się zachowanie okresu wstrzemięźliwości płciowej (czas od ostatniego wytrysku nasienia) od 48 godzin do 7 dni (czas optymalny wynosi od 3 do 5 dni).
 2. W przypadku wykonywania badania po zabiegu wazektomii , należy zachować odstęp czasu od zabiegu co najmniej 12 tygodni.
 3. W przypadku kolejnego badania nasienia, Pacjent powinien zachować ten sam okres wstrzemięźliwości płciowej, jaki zachowany był przy pierwszym badaniu.
 4. Badanie nasienia można wykonać 10 dni po skończonej kuracji antybiotykiem, 3 dni po lekach przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i 7 dni po ustąpieniu objawów grypy wirusowej. Jeśli w niedalekim czasie wystąpiła infekcja w organizmie z wysoką temperaturą (38-40 stopni C), duże obciążenie stresowe lub wysiłek fizyczny, prosimy przełożyć badanie nasienia o około 2 tygodnie, aby uniknąć niewiarygodnego wyniku analizy.
 5. Przed badaniem (7-14 dni) należy wyeliminować z diety alkohol, papierosy i inne używki, ograniczyć spożycie kofeiny, unikać forsownych ćwiczeń fizycznych oraz gorących kąpieli.
 6. Przed przystąpieniem do badania należy pamiętać o zachowaniu higieny osobistej. Tuż przed oddaniem nasienia należy oddać mocz, umyć ręce i członek wodą i mydłem, następnie dokładnie spłukać i wytrzeć jednorazowym ręcznikiem.
 7. Pacjent oddaje nasienie w specjalnym pomieszczeniu, w drodze masturbacji, do pojemnika, który otrzyma w Pracowni Genetyki Nowotworów.
 8. Jeśli jest taka wola Pacjenta, może on przebywać tutaj razem ze swoją partnerką. Pojemnik z nasieniem Pacjent przekazuje do laboratorium, gdzie zostaje ono poddane badaniom zleconym przez pacjenta lub jego lekarza.

UWAGA! Istotne jest oddanie całości nasienia do pojemnika. Ma to istotny wpływ na wynik badania między innymi dlatego, że plemniki nie są rozmieszczone równomiernie w nasieniu (pierwsza porcja ejakulatu zawiera najwięcej plemników).

Pacjent powinien poinformować pracownika laboratorium, jeżeli nie udało się zebrać do pojemnika całego nasienia.

Uwaga! W celu zbadania nasienia należy umówić się na wizytę pod numerem 516 196 293