Pracownia Genetyki Nowotworów w Toruniu

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pracownia Genetyki Nowotworów Sp. z o. o. istnieje od 2003 roku. Jest nowoczesną firmą założoną i prowadzoną przez wykwalifikowany i doświadczony personel medyczny z udokumentowanymi osiągnięciami w dziedzinie biologii molekularnej i genetyki klinicznej. Nieustanne kształcenie się naszej kadry, uczestniczenie w studiach podyplomowych, kursach specjalizacyjnych oraz realizowanie studiów doktoranckich zapewnia profesjonalną obsługę pacjentów.

 

Założyciele NZOZ Pracownia Genetyki Nowotworów Sp. z o. o. wraz z naukowcami z Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie zaangażowani byli w jeden z pierwszych w Polsce projektów naukowych dotyczących genetycznych predyspozycji do występowania dziedzicznych postaci nowotworów złośliwych. Stworzyli oni i przez wiele lat kierują specjalistycznym laboratorium usługowym, specjalizującym się w analizach molekularnych genomowego DNA.

 

NZOZ Pracownia Genetyki Nowotworów Sp. z o. o. swoją ofertę badań genetycznych kieruje przede wszystkim do lekarzy każdej specjalności, laboratoriów diagnostycznych, szpitali, a także klientów indywidualnych. Nieustannie poszerzamy swoją ofertę o nowe badania genetyczne.

 

W latach 80-tych i 90-tych XX w. nastąpił gwałtowny rozwój jednej z dziedzin medycyny, jaką jest genetyka kliniczna. Dzięki opracowaniu i udoskonaleniu technik biologii molekularnej możliwa stała się szczegółowa identyfikacja zaburzeń na poziomie genomu. Zasadą funkcjonowania NZOZ Pracowni Genetyki Nowotworów Sp. z o. o. jest specjalistyczna pomoc medyczna oferowana osobom z rodzin o zwiększonych predyspozycjach do chorób uwarunkowanych genetycznie. Zdiagnozowanie zaburzeń na poziomie genomu daje możliwość choremu, jego rodzinie lub osobom o genetycznym ryzyku zachorowania na określoną chorobę, zrozumienia istoty choroby genetycznej, sposobu jej dziedziczenia. Wyjaśnia wszystkie problemy wynikające z wystąpienia lub ryzyka wystąpienia choroby genetycznej w rodzinie, a także przekazuje informacje o istniejących możliwościach diagnostycznych i terapeutycznych określonej choroby.

 

Stosunki interpersonalne pomiędzy NZOZ Pracownią Genetyki Nowotworów Sp. z o. o. a pacjentami stanowią ważny element kształtujący jakość usług, w konsekwencji właśnie od tej relacji zależy często przebieg całego procesu diagnostycznego pacjenta. Pacjent i jego potrzeby są dla Pracowni najważniejsze. Sugestie oraz ich oceny wpływają na poprawę poziomu funkcjonowania placówki oraz jakość świadczonych usług.

 

Nadrzędnymi celami NZOZ Pracowni Genetyki Nowotworów Sp. z o. o. są:

 • Świadczenie profesjonalnych usług specjalistycznych z zakresu biologii molekularnej i genetyki klinicznej

 • Udzielanie świadczeń konsultacyjnych

 • Wykonywanie badań diagnostycznych koniecznych do ustalenia, rozpoznania i wdrożenia właściwego leczenia dla pacjenta

 • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej

 • Inicjowanie, organizowanie oraz udział w działalności profilaktyczno-leczniczej

 • Kierowanie pacjentów do innych jednostek służby zdrowia w celu leczenia specjalistycznego lub leczenia wymagającego hospitalizacji

 • Organizowanie oraz prowadzenie szkoleń pracowników we współpracy z innymi jednostkami zajmującymi się szkoleniem personelu medycznego

 • Ścisła współpraca z innymi zakładami opieki zdrowotnej dotycząca diagnozowania oraz leczenia pacjenta.

W celu podwyższenia jakości usług świadczonych w NZOZ Pracowni Genetyki Nowotworów Sp. z o.o., od marca 2018 roku został wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymogami normy :

PN-EN ISO 9001:2015

 

Stosowany system obejmuje usługi w zakresie genetyki medycznej i dotyczy Poradni Genetycznej oraz Laboratorium.

 


Współpracujemy z:

NZOZ Pracownia Genetyki Nowotworów Sp. z o. o. współpracuje z wieloma ośrodkami. Są to między innymi:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy
 • Wojewódzki Szpital Zespolony im L. Rydygiera w Toruniu
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medium w Bydgoszczy
 • Voucher Badawczy
 • Fundacja Zmiany Społecznej Studiumplus z Torunia
 • NZOZ Pracownia Genetyki Molekularnej – Genesys sp. z o.o. Wrocław
 • Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu
 • SPZOZ w Piechcinie i Barcinie
 • NZOZ w Gąsawie
 • Szpital Powiatowy w Rypinie
 • Przychodnia Zdrowia w Wąbrzeźnie
 • Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Kowala
 • NZOZ „Zdrowie” w Ciechocinku
 • NZOZ w Książkach
 • NZOZ w Grucie
 • NZOZ w Brodnicy
 • Invicta
 • EuroimmunDNA
 • Genomed S.A.
 • Centra Genetyki Medycznej
 • Lecznice CITOMED
 • Roche

PERSONEL

Prof. dr hab. n. med. Cezary Cybulski – specjalista genetyki klinicznej, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej 8478811

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn – diagnosta laboratoryjny nr 07195

Dr n. biol. Monika Skorupa – biotechnolog, diagnosta laboratoryjny nr 14483

Dr n. biol. Marcin Sikora – biotechnolog

Dr n. med. Joanna Szczepanek – biotechnolog

Mgr Magdalena Cechowska – diagnosta laboratoryjny nr 14975, biolog medyczny, biotechnolog

Mgr Karolina Ciechanowska – diagnosta laboratoryjny nr 16917, biolog medyczny, biotechnolog

Mgr Joanna Dejewska – diagnosta laboratoryjny nr 14841, biotechnolog

Mgr Dorota Sandomierz – biotechnolog