Pracownia Genetyki Nowotworów w Toruniu

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pracownia Genetyki Nowotworów Sp. z o. o. istnieje od 2003 roku. Jest nowoczesną firmą założoną i prowadzoną przez wykwalifikowany i doświadczony personel medyczny z udokumentowanymi osiągnięciami w dziedzinie biologii molekularnej i genetyki klinicznej. Nieustanne kształcenie się naszej kadry, uczestniczenie w studiach podyplomowych, kursach specjalizacyjnych oraz realizowanie studiów doktoranckich zapewnia profesjonalną obsługę pacjentów.

 

Założyciele NZOZ Pracownia Genetyki Nowotworów Sp. z o. o. wraz z naukowcami z Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie zaangażowani byli w jeden z pierwszych w Polsce projektów naukowych dotyczących genetycznych predyspozycji do występowania dziedzicznych

postaci nowotworów złośliwych. Stworzyli oni i przez wiele lat kierują specjalistycznym laboratorium usługowym, specjalizującym się w analizach molekularnych genomowego DNA.

 

NZOZ Pracownia Genetyki Nowotworów Sp. z o. o. swoją ofertę badań genetycznych kieruje przede wszystkim do lekarzy każdej specjalności, laboratoriów diagnostycznych, szpitali, a także klientów indywidualnych. Nieustannie poszerzamy swoją ofertę o nowe badania genetyczne.

 

W latach 80-tych i 90-tych XX w. nastąpił gwałtowny rozwój jednej z dziedzin medycyny, jaką jest genetyka kliniczna. Dzięki opracowaniu i udoskonaleniu technik biologii molekularnej możliwa stała się szczegółowa identyfikacja zaburzeń na poziomie genomu. Zasadą funkcjonowania NZOZ Pracowni Genetyki Nowotworów Sp. z o. o. jest specjalistyczna pomoc medyczna oferowana osobom z rodzin o zwiększonych predyspozycjach do chorób uwarunkowanych genetycznie. Zdiagnozowanie zaburzeń na poziomie genomu daje możliwość choremu, jego rodzinie lub osobom o genetycznym ryzyku zachorowania na określoną chorobę, zrozumienia istoty choroby genetycznej, sposobu jej dziedziczenia. Wyjaśnia wszystkie problemy wynikające z wystąpienia lub ryzyka wystąpienia choroby genetycznej w rodzinie, a także przekazuje informacje o istniejących możliwościach diagnostycznych i terapeutycznych określonej choroby.

 

Stosunki interpersonalne pomiędzy NZOZ Pracownią Genetyki Nowotworów Sp. z o. o. a pacjentami stanowią ważny element kształtujący jakość usług, w konsekwencji właśnie od tej relacji zależy często przebieg całego procesu diagnostycznego pacjenta. Pacjent i jego potrzeby są dla Pracowni najważniejsze. Sugestie oraz ich oceny wpływają na poprawę poziomu funkcjonowania placówki oraz jakość świadczonych usług.

 

Nadrzędnymi celami NZOZ Pracowni Genetyki Nowotworów Sp. z o. o. są:

  • Świadczenie profesjonalnych usług specjalistycznych z zakresu biologii molekularnej i genetyki klinicznej

  • Udzielanie świadczeń konsultacyjnych

  • Wykonywanie badań diagnostycznych koniecznych do ustalenia, rozpoznania i wdrożenia właściwego leczenia dla pacjenta

  • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej

  • Inicjowanie, organizowanie oraz udział w działalności profilaktyczno-leczniczej

  • Kierowanie pacjentów do innych jednostek służby zdrowia w celu leczenia specjalistycznego lub leczenia wymagającego hospitalizacji

  • Organizowanie oraz prowadzenie szkoleń pracowników we współpracy z innymi jednostkami zajmującymi się szkoleniem personelu medycznego

  • Ścisła współpraca z innymi zakładami opieki zdrowotnej dotycząca diagnozowania oraz leczenia pacjenta.

 

W celu podwyższenia jakości usług świadczonych w NZOZ Pracowni Genetyki Nowotworów Sp. z o.o., od marca 2018 roku został wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015. Stosowany system obejmuje usługi w zakresie genetyki medycznej i dotyczy Poradni Genetycznej oraz Laboratorium.