Laboratorium

 

Laboratorium biologii molekularnej NZOZ Pracowni Genetyki Nowotworów Sp. z o. o. jest wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzonej prze Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych i otrzymało numer identyfikacyjny 0281.