kod bezpieczeństwa:
security code
Proszę wpisać kod zabezpieczający:

Rezerwuj

 

BADANIE SEROLOGICZNE – oznaczenie przeciwciał przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG metodą ilościową

Celem badania serologicznego jest ilościowe oznaczenie neutralizujacych przeciwciał IgG dla powierzchniowych antygenów wirusa SARS-CoV-2 (antygenu S1). Test stanowi uzupełniające narzędzie diagnostyki COVID, zgodnie z zaleceniami WHO. Diagnostyka pośrednia w oparciu o testy serologiczne pozwala ocenić status immunologiczny względem infekcji SARS-CoV-2 lub dokonać detekcji przeciwciał powstałych w wyniku reakcji poszczepiennej.

Przeciwciała w klasie IgG można wykrywać od 10. dnia po kontakcie z patogenem lub 3 tygodnie po przyjęciu dawki szczepionki. Test jest jedną metod oceny skuteczności szczepionki oraz oceny odpowiedzi poszczepiennej. Metoda ilościowego oznaczania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG jest rekomendowana do:

  • badania odpowiedzi poszczepiennej;
  • badania potencjalnej odporności po przebyciu COVID-19 (objawowym bądź bezobjawowym);
  • identyfikacji dawców osocza. 

Badanie przeciwciał nie jest wymagane w kontekście szczepienia, niemniej jednak znajomość statusu immunologicznego przed szczepieniem i po kilku tygodniach od jego ostatniej dawki może jednak pozwolić na wnioskowanie o odpowiedzi organizmu na immunizację i dawać wskazówki co do stopnia uzyskanej odporności na COVID-19.

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Materiał do analizy stanowi krew żylna, z której odwirowana jest surowica. Badanie wykonywane jest metodą immunoenzymatyczną (ELISA), na analizatorze zapewniającym w pełni zautomatyzowany przebieg reakcji od wprowadzenia surowic do odczytu. Czułość diagnostyczna testu wynosi 93,2%, natomiast swoistość diagnostyczna wynosi 99,8%.


Koszt badania:
120 zł,
z wydaniem zaświadczenia w języku obcym: 140 zł.
Czas oczekiwanie na wynik: do 24 godzin.
ZADZWOŃ TEL: 505 273 368