Personel

Kierownik Laboratorium:

Dr Hanna Janiszewska

Diagnosta laboratoryjny nr 03908, Specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

..

Prof. dr hab. n. med. Cezary Cybulski – specjalista genetyki klinicznej, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej 8478811

..

Mgr Magdalena Cechowska – diagnosta laboratoryjny nr 14975, biolog medyczny, biotechnolog

Mgr Karolina Ciechanowska – diagnosta laboratoryjny nr 16917, biolog medyczny, biotechnolog

Mgr Joanna Dejewska – diagnosta laboratoryjny nr 14841, biotechnolog

Mgr Dorota Sandomierz – biotechnolog