Nieinwazyjne badania prenatalne

Nieinwazyjne badania prenatalne to badania płodu przeprowadzone w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego, wykonane w określonym okresie w ciąży. Zadaniem nieinwazyjnych badań prenatalnych jest wykrycie chorób wrodzonych i genetycznych takich jak zespół Downa, zespół Edwardsa czy zespół Patau. Dzięki temu można rozpocząć leczenie malca jeszcze w łonie matki lub tuż po porodzie. Co równie ważne, badania prenatalne nieinwazyjne są zupełnie bezpieczne dla rozwijającego się dziecka.

Przeprowadzenie badań prenatalnych zaleca się głównie kobietom ciężarnym po 35. roku życia, które są pierwszy raz w ciąży albo nie rodziły w okresie 2-5 lat, oraz u których w rodzinie (lub ojca dziecka) występowały wcześniej choroby genetyczne.

W naszej ofercie znajdą Państwo aż 3 nieinwazyjne badania prenatalne, dzięki temu we współpracy z lekarzem ginekologiem lub genetykiem dobiorą odpowiedni dla siebie test.

Uwaga! W cenę każdego badania wliczona jest konsultacja z lekarzem genetykiem!

SANCO

To nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny nowej generacji, który określa ryzyko trisomii chromosomów 21, 18 i 13 płodu (zespół Downa, Edwardsa i Patau), aneuploidii chromosomów płci oraz zespołów wad wrodzonych, spowodowanych innymi nieprawidłowościami chromosomowymi.

Do przeprowadzenia badania potrzebna jest tylko niewielka próbka krwi ciężarnej. Test polega na izolacji DNA dziecka znajdującego się we krwi matki, a następnie analizie tego DNA za pomocą technik sekwencjonowania nowej generacji. Wykrywalność badania przewyższa 99,5%. Dzięki niemu wiele przyszłych mam może uniknąć badań inwazyjnych (w tym amniopunkcji), których tak bardzo się obawiają.

Czytaj więcej o teście SANCO