Diagnostyka COVID w NZOZ Pracowni Genetyki Nowotworów

Diagnostyka i testy na covid

 

Osoby zgłaszające się do NZOZ Pracowni Genetyki Nowotworów mogą wykonać 2 rodzaje testów na koronawirusa:

  • genetyczne badanie materiału z wymazu z gardła/nosogardzieli,
  • serologiczne badanie krwi żylnej na obecność przeciwciał.

W NZOZ Pracowni Genetyki Nowotworów utworzono punkt pobrań, do którego mogą zgłaszać się osoby zainteresowane wykonaniem testów diagnostycznych.

W Pracowni COVID zapewniono wysokie standardy procesu diagnostycznego. Laboratorium pracuje 7 dni w tygodniu. Wyniki standardowo wydawane są w przeciągu 12 godzin od przyjęcia próbek do laboratorium, maksymalnie w ciągu doby.

 BADANIA GENETYCZNE – wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR.

Diagnostyka genetyczna umożliwia potwierdzenie obecności materiału genetycznego (RNA) wirusa SARS-CoV-2 i stanowi podstawę rozpoznania infekcji, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Diagnostyka bezpośrednia w oparciu o testy genetyczne umożliwia przede wszystkim potwierdzenie ostrej infekcji.

W ramach diagnostyki genetycznej wykonywane są dwugenowe testy qPCR SARS-CoV-2, polegające na amplifikacji w czasie rzeczywistym (RT-PCR) specyficznych, zakonserwowanych fragmentów genów ORF1ab i N, kodowanych przez wirusa SARS-CoV-2. Równoległa detekcja dwóch specyficznych sekwencji genowych, zapewnia najwyższą czułość i specyficzność testu.

Zaletą badania jest możliwość szybkiego rozpoznania infekcji SARS-CoV-2, w tym przed wystąpienie objawów klinicznych oraz u osób bezobjawowych lub skąpo objawowych.

Przygotowanie do badania. 3 godziny godziny przed pobraniem wymazu nie należy: spożywać posiłków, myć zębów, płukać jamy ustnej specjalnymi preparatami, żuć gumy i tabletek, palić papierosów, używać kropli do nosa albo innych leków (np. syropów). Badanie ma najwyższą czułość pomiędzy 7. a 14. dniem od kontaktu z wirusem/osobą zakażoną.

NZOZ Pracowanie Genetyki Nowotworów oferuje możliwość wydania zaświadczenia o wyniku badania SARS-CoV-2 metodą RT-PCR. Uwzględniając potrzeby osób wyjeżdżających za granicę wydajemy zaświadczenie  w języku angielskim lub/i niemieckim.


Koszt badania:
360 zł,
z wydaniem zaświadczenia w języku obcym: 380 zł.
Czas oczekiwanie na wynik: do 12 godzin.
ZADZWOŃ TEL: 505 273 368

 


 

BADANIE SEROLOGICZNE – oznaczenie przeciwciał przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG metodą ilościową

Celem badania serologicznego jest ilościowe oznaczenie neutralizujacych przeciwciał IgG dla powierzchniowych antygenów wirusa SARS-CoV-2 (antygenu S1). Test stanowi uzupełniające narzędzie diagnostyki COVID, zgodnie z zaleceniami WHO. Diagnostyka pośrednia w oparciu o testy serologiczne pozwala ocenić status immunologiczny względem infekcji SARS-CoV-2 lub dokonać detekcji przeciwciał powstałych w wyniku reakcji poszczepiennej.

Przeciwciała w klasie IgG można wykrywać od 10. dnia po kontakcie z patogenem lub 3 tygodnie po przyjęciu dawki szczepionki. Test jest jedną metod oceny skuteczności szczepionki oraz oceny odpowiedzi poszczepiennej. Metoda ilościowego oznaczania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG jest rekomendowana do:

  • badania odpowiedzi poszczepiennej;
  • badania potencjalnej odporności po przebyciu COVID-19 (objawowym bądź bezobjawowym);
  • identyfikacji dawców osocza. 

Badanie przeciwciał nie jest wymagane w kontekście szczepienia, niemniej jednak znajomość statusu immunologicznego przed szczepieniem i po kilku tygodniach od jego ostatniej dawki może jednak pozwolić na wnioskowanie o odpowiedzi organizmu na immunizację i dawać wskazówki co do stopnia uzyskanej odporności na COVID-19.

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Materiał do analizy stanowi krew żylna, z której odwirowana jest surowica. Badanie wykonywane jest metodą immunoenzymatyczną (ELISA), na analizatorze zapewniającym w pełni zautomatyzowany przebieg reakcji od wprowadzenia surowic do odczytu. Czułość diagnostyczna testu wynosi 93,2%, natomiast swoistość diagnostyczna wynosi 99,8%.


Koszt badania:
120 zł,
z wydaniem zaświadczenia w języku obcym: 140 zł.
Czas oczekiwanie na wynik: do 24 godzin.
ZADZWOŃ TEL: 505 273 368

 

 


Rejestracja

rejestracja pacjentów - recepcja

 

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się Koronawirusa, rejestracja pacjentów na Badania Refundowane odbywa się tylko i wyłącznie telefonicznie
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00
Tel. 502 373 487


Zapisy telefoniczne obowiązują również na Badania Prywatne:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00
Tel. 505 273 368

 

BADANIA

Codziennie!

Przez siedem dni w tygodniu do godziny 10:00 pobieramy od pacjentów wymazy do badań.