Badanie HLADQ2/DQ8

Badane geny: HLA-DQ2/DQ8

Opis: Badanie służy do genetycznej diagnostyki celiakii.

Celiakia (choroba trzewna), jest to trwające całe życie schorzenie o podłożu genetycznym, wywołane nieprawidłową odpowiedzią układu odpornościowego organizmu na spożywany gluten – białko zawarte w zbożach (pszenicy, życie, jęczmieniu, owsie). Nietolerancja glutenu skutkuje zanikiem kosmków jelita cienkiego (maleńkich wypustek błony śluzowej) odpowiedzialnych za wchłanianie substancji odżywczych z pokarmu do krwioobiegu. W efekcie dochodzi do niedożywienia organizmu, co prowadzi do wystąpienia różnorodnych objawów. Na rozwój celiakii ma wpływ wiele czynników, tj. genetyczne, immunologiczne oraz środowiskowe.
Badanie genetyczne na obecność genotypu HLA-DQ2/DQ8 jest szczególnie istotne w przypadku krewnych osób chorych na celiakię, ponieważ pozwala ocenić ryzyko zachorowania. Badanie genów wykonuje się tylko 1 raz, zaś wynik ważny jest przez całe życie i pozwala w pewny sposób wykluczyć celiakię
Test HLA-DQ2/DQ8 ma wysoką wartość negatywnie predykcyjną tzn. wynik ujemny w ponad 99% wyklucza chorobę, natomiast wynik dodatni wskazuje na chorobę lub predyspozycję do zachorowania.

Analiza polimorfizmów w genie LCT (13910 i 22018)

Badane geny: LCT

Opis: Badanie służy do genetycznej diagnostyki nietolerancji laktozy.
Pierwotna nietolerancja laktozy to najczęstsza postać choroby, zależna od uwarunkowań genetycznych i pochodzenia etnicznego. Charakteryzuje się zanikiem aktywności laktazy wraz z wiekiem. Stopień nietolerancji laktozy jest zależny od wieku, aktywności laktazy w jelicie, częstości opróżniania żołądka oraz rodzaju mikroflory jelitowej.
Badania genetyczne pozwalają stwierdzić predyspozycję do zachorowania na ten typ nietolerancji!
Przyczyną pierwotnej nietolerancji laktozy jest zmiana w genie kodującym enzym laktazę (LCT). Diagnostyka genetyczna umożliwia odpowiedź na pytanie: czy pacjent posiada wariant genu odpowiedzialny za prawidłową aktywność enzymu laktazy, czy też ma genetycznie uwarunkowaną skłonność do nietolerancji laktozy?
Analiza dotyczy polimorfizmów genu LCT identyfikuje polimorfizmy C/T(-13910) oraz G/A(-22018) w rejonie promotorowym genu LCT, kodującego enzym laktazę.

Badanie pakietowe „Nietolerancja laktozy i fruktozy”

Badane geny: LCT, ALDOB

Opis: Badanie służy do genetycznej diagnostyki nietolerancji fruktozy i laktozy.
Nietolerancja fruktozy objawia się po spożyciu produktów zawierających cukier owocowy – fruktozę. Jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, dziedziczoną w sposób autosomalny recesywny. Oznacza to, że aby dziecko zachorowało musi otrzymać po jednej kopii wadliwego genu od każdego z rodziców. Przyczyną choroby jest niedobór lub całkowity bark aldolazy B, czyli enzymu odpowiedzialnego za metabolizm fruktozy w wątrobie. Przy obniżonej aktywności lub braku aldolazy B fruktoza nie ulega pełnemu rozkładowi. Skutkiem tego jest gromadzenie się metabolitów fruktozy (fruktozo-1-fosforanu) w komórkach wątrobowych do stężenia toksycznego, co upośledza funkcję wątroby.
Nietolerancja laktozy – patrz wyżej.
Analiza polimorfizmu -13910 w genie LCT oraz analiza kodonów 149, 174 i 334 w genie ALDOB.

EUROArray Hemochromatoza 2SNP direct: H63D/C282Y

Badane geny: Oznaczenie 2 SNP w genie HFE

Opis: Badanie służy do genetycznej diagnostyki hemochromatozy.

Hemochromatoza wrodzona (inaczej pierwotna) to ogólnoustrojowa choroba spowodowana nadmiernym gromadzeniem się żelaza w organizmie. Defekt genetyczny jest obecny od momentu narodzin, ale objawy choroby rzadko ujawniają się przed okresem dorosłości.

Wczesne rozpoznanie jest niezwykle ważne, ponieważ umożliwia zastosowanie skutecznego leczenia i zapobiega późnym powikłaniom. Z tego powodu tak istotną rolę odgrywa diagnostyka laboratoryjna chorób wątroby, w szczególności badanie mutacji w genie HFE. Hemochromatoza zwiększa 200-krotnie ryzyko rozwoju raka wątrobowokomórkowego!
C282Y/H63D – badanie podstawowe, wykrywające mutacje genu HFE, najczęściej występujące u pacjentów z hemochromatozą wrodzoną.

EUROArray Hemochromatoza 4SNP direct: H63D/C282Y/S65C/E168X

Badane geny: Oznaczenie 4 SNP w genie HFE

Opis: Badanie służy do genetycznej diagnostyki hemochromatozy.

C282Y/H63D/S65C/E168X – badanie rozszerzone, wykrywające wszystkie mutacje genu HFE związane z hemochromatozą wrodzoną.

Metabolizm kofeiny

Badane geny: CYP1A2

Opis: Kofeina nie jest produkowana przez ludzki organizm lecz dostarczana z zewnątrz w wyniku spożycia kawy, herbaty, czekolady, napojów energetycznych lub leków. Organizm po jej spożyciu rozpoczyna proces metabolizowania i usuwania kofeiny. Biotransformacja kofeiny odbywa się głównie w wątrobie a złożony szlak jej przemian metabolicznych regulowany jest w 95% przez gen CYP1A2. Proces usuwania kofeiny z organizmu może zachodzić z różną szybkością zależną w dużej mierze od posiadanego genotypu CYP1A2, a także wieku, ciąży, palenia papierosów czy przyjmowanych leków.
Wykonaj to badanie genetyczne, jeśli:
chcesz się dowiedzieć, jak szybko usuwasz kofeinę z organizmu tzn. czy jesteś wolnym lub szybkim metabolizerem kofeiny.
chcesz dostosować spożycie kofeiny do dawek bezpiecznych dla Twojego organizmu.
chcesz otrzymać wskazówki odnośnie zaleceń dietetycznych i stylu życia, poprzez które możesz modyfikować aktywność genu CYP1A2.

Nadwaga i otyłość – Pakiet podstawowy

Badane geny: 2 markery w genie FTO, 1 marker w genie MC4R

Opis: Gen FTO ma wpływ na gospodarkę energetyczną organizmu oraz zużycie energii, a także kontrolę apetytu.
Gen MC4R odpowiada za regulację metabolizmu i utrzymanie odpowiedniego poziomu energii. Odgrywa również kluczową rolę w mechanizmach kontrolujących uczucie głodu i określających zapotrzebowanie pokarmowe.
Wynik badania:

 • Informuje o predyspozycji genetycznej do nadwagi, otyłości, czy zespołu metabolicznego oraz innych schorzeń współistniejących z otyłością
 • Zawiera dostosowane do Twojego genotypu wskazówki dotyczące zalecanych zachowań żywieniowych i proponowanych zmian w stylu życia, które pomogą Ci w utrzymaniu lub powrocie do prawidłowej masy ciała.

Nadwaga i otyłość – Pakiet rozszerzony

Badane geny: 5 markerów w genach FTO, MC4R, TCF7L2 i MTNR1B

Opis: Wynik badania:

 • Informuje o predyspozycji genetycznej do nadwagi, otyłości oraz wybranych chorób dietozależnych.
 • Pozwala określić predyspozycję genetyczną do zachorowania na cukrzycę typu 2, insulinooporność, zespół metaboliczny, a także skłonność do nieprawidłowego poposiłkowego stężenia cukru we krwi.
 • Zawiera dostosowane do Twojego genotypu wskazówki dotyczące zalecanych zachowań żywieniowych i proponowanych zmian w stylu życia, które pomogą Ci w utrzymaniu lub powrocie do prawidłowej masy ciała.
 • Wiedza o podwyższonym ryzyku wystąpienia u Ciebie wymienionych wyżej schorzeń pozwoli Ci podjąć stosowne działania profilaktyczne.

Sport – Pakiet podstawowy

Badane geny: ACTN3

Opis: Badanie genu ACTN3 pozwala określić typ sportowca i jego naturalne predyspozycje związane z rodzajem posiadanych mięśni.
Wynik badania:

 • Informuje o tym, jaki rodzaj mięśni posiadasz i wskazuje typ dyscypliny do jakiej jesteś naturalnie predysponowany.
 • Pozwoli Ci uzyskać informacje na temat tego, jaki rodzaj treningu powinieneś stosować, w jakich dyscyplinach osiągniesz sukces i co zrobić by cel sportowy osiągnąć jak najszybciej. Zostanie określony Twój genotyp „SPRINTER”, „SPORTOWIEC UNIWERSALNY” lub „MARATOŃCZYK”.
 • Pozowali Ci wybrać właściwą dla siebie dyscyplinę sportu i stworzyć indywidualny plan skutecznego treningu.

Sport – Pakiet rozszerzony

Badane geny: 3 markery w genach ACTN3, PPAR alfa, PPARGC1A

Opis: Badanie genu PPARGC1A pozwala określić wydajność energetyczną organizmu, pojemność tlenową mięśni oraz szybkość zakwaszenia.
Badanie genu PPARA pozwala określić typ sportowca pod względem zdolność do przetwarzania energii. Wynik badania informuje o tym, jaki rodzaj mięśni posiadasz, jaka jest Twoja wydajność energetyczna oraz zdolność przetwarzania energii.
Wynik badania:

 • Wskazuje typ dyscypliny do jakiej jesteś naturalnie predysponowany.
 • Wynik badania pozwoli Ci uzyskać informacje na temat tego, jaki rodzaj treningu powinieneś stosować, w jakich dyscyplinach osiągniesz sukces i co zrobić by cel sportowy osiągnąć jak najszybciej.
 • Wykonanie badania pozowali Ci wybrać właściwą dla siebie dyscyplinę sportu i stworzyć indywidualny plan skutecznego treningu.

Pakiet uroda

Badane geny: 4 markery genetyczne dla witamin A, C i B6 wpływających na kondycję skóry, włosów i paznokci

Opis: Wynik badania informuje o tym czy wydajnie przekształcasz beta-karoten do witaminy A, o ewentualnych problemach z biodostępnością witaminy C i B6 w organizmie oraz wskaże Twój genotyp, co pozwoli Ci wdrożyć indywidualny plan dietetyczny poprawiający kondycję skóry, włosów i paznokci.

Pakiet witaminy

Badane geny:

 • 2 markery w genie BCMO1 odpowiedzialnym za przemianę karotenów do witaminy A
 • 1 marker oddziaływujący na aktywność transporterów witaminy C
 • 1 marker regulujący szybkość usuwania witaminy B6 z organizmu
 • 1 marker w genie MTHFR związany z metabolizmem kwasu foliowego
 • 1 marker oddziaływujący na gen FUT2 determinujący wchłanianie witaminy B12 z przewodu pokarmowego
 • 1 marker określający wydajność transportu witaminy D

Opis: Wynik badania:

 • Informuje o Twoim zapotrzebowaniu na konkretne witaminy.
 • Informuje, jak Twój organizm radzi sobie z przyswajaniem i wydalaniem określonych witamin.
 • Wskaże Ci ryzyko związane z niedoborem lub nadmiarem wybranych witamin oraz jak możesz regulować ich ilość w organizmie.

Pakiet uroda i witaminy

Badane geny:

 • 2 markery w genie BCMO1 odpowiedzialnym za przemianę karotenów do witaminy A
 • 1 marker oddziaływujący na aktywność transporterów witaminy C
 • 1 marker regulujący szybkość usuwania witaminy B6 z organizmu
 • 1 marker w genie MTHFR związany z metabolizmem kwasu foliowego
 • 1 marker oddziaływujący na gen FUT2 determinujący wchłanianie witaminy B12 z przewodu pokarmowego
 • 1 marker określający wydajność transportu witaminy D

Opis: Wynik badania:

 • Informuje o Twoim zapotrzebowaniu na konkretne witaminy.
 • Informuje, jak Twój organizm radzi sobie z przyswajaniem i wydalaniem określonych witamin.
 • Wskaże Ci ryzyko związane z niedoborem lub nadmiarem wybranych witamin oraz jak możesz regulować ich ilość w organizmie.

Ryzyko alergii

Badane geny: 1 marker w genie FCER1A

Opis:Analizowany jest marker genetyczny (rs2427837) w genie FCER1A mający bezpośredni związek z genetycznie zaprogramowanym poziomem przeciwciał IgE.
Badanie genetyczne:

 • Wykrywa wrodzoną predyspozycję do alergii IgE-zależnej.
 • Dostarcza informacji o skłonności do astmy, chorób autoimmunologicznych czy atopowego zapalenia skóry.
 • Można je wykonać u osoby, która nie ma jeszcze symptomów alergii.
 • Podaje zalecenia dietetyczne obniżające ryzyko wystąpienia alergii.
 • Zawiera zalecenia dotyczące wskazanej dalszej diagnostyki lub konsultacji medycznych.

Pakiet Odporność

Badane geny: 1 marker w genie FUT2

Opis: Analizowany jest marker genetyczny (rs601338) w genie FUT2 mający bezpośredni związek z genetycznym programowaniem poziomu odporności na bakterie, wirusy i grzyby chorobotwórcze.
Badanie genetyczne:

 • Określa wrodzoną odporność na wirusy, bakterie, grzyby.
 • Dostarcza spersonalizowanych informacji o właściwościach Twoich jelit i predyspozycjach do rozwoju chorób jelit takich, jak zapalenie, choroba Crohna czy nietolerancja glutenu związana ze składem mikroflory jelitowej.
 • Podaje zalecenia dietetyczne obniżające ryzyko wystąpienia infekcji.
 • Wskazuje sposoby na zwiększenie ilości „dobrych bakterii” w jelitach.
 • Zawiera zalecenia dotyczące wskazanej dalszej diagnostyki, szczepień ochronnych, suplementacji lub konsultacji medycznych.

Pakiet Kardio

Badane geny: 6 markerów w 4 genach: CDKN2B-AS1, LPL, SELE i FV

Opis: Choroby układu sercowo-naczyniowego to schorzenia serca i naczyń krwionośnych. Należą do nich m.in.: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa i zawał serca, udar mózgu, miażdżyca, choroba zakrzepowo-zatorowa, przewlekła niewydolność serca czy zaburzenia rytmu serca. Wraz z rozwojem cywilizacji doszło do zwiększonej zachorowalności na choroby układu krążenia, w związku z czym wiele z nich nazywanych jest cywilizacyjnymi.
Wynik badania:

 • Określa wrodzone ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego.
 • Podaje spersonalizowane wskazówki żywieniowe obniżające ryzyko wystąpienia zawału serca, choroby wieńcowej, miażdżycy, udaru, zakrzepicy i innych chorób kardiologicznych.
 • Zawiera zalecenia, jak eliminować czynniki obciążające serce i układ krwionośny, by obniżyć ryzyka wynikające z predyspozycji genetycznych.