Ankieta dotycząca zachorowań na choroby nowotworowe w rodzinie
  Jeżeli TAK, podaj lokalizację nowotworu, ew. rozpoznanie kliniczne:

  Czy chorował(a) na nowotwór (guz, rak) Lokalizacja nowotworu (zajęty narząd) Wiek zachorowania (w latach) Jeśli krewny zmarł, to w jakim wieku
  MATKA
  Bracia matki
  Siostry matki
  Ojciec matki
  Matka matki
           
  OJCIEC
  Bracia ojca
  Siostry ojca
  Ojciec ojca
  Matka ojca
           
  Bracia
  Siostry
  Synowie
  Córki
  Wnukowie

  W związku z udostępnieniem przeze mnie danych osobowych, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych*. Zgoda obejmuje również dane będące wynikiem prowadzonych badań, art. 23, ust. 2*. Mam prawo do wglądu do sowich danych oraz ich poprawiania.