Nieinwazyjny Test Prenatalny Serenity®

Dowiedz się więcej o zdrowiu Twojego dziecka!

Nieinwazyjny Test Prenatalny Serenity
Już od 10 tygodnia ciąży

Jakość i wiarygodność bez kompromisu

Pierwszy i jedyny Test Prenatalny w Polsce
z akredytacją ISO 15189.

 

Co to jest Nieinwazyjny Test Prenatalny Serenity®?

Nieinwazyjny Test Prenatalny Serenity® jest badaniem genetycznym umożliwiającym ocenę zdrowia płodu pod kątem ewentualnych wad genetycznych, które są powodowane zmianami w liczbie chromosomów. Badanie polega na analizie materiału genetycznego uzyskanego z krwi ciężarnej pod kątem obecności zaburzeń liczby chromosomów u matki i u dziecka.

Do najczęściej wstępujących zmian należą nieprawidłowości powodujące: zespół Downa (trisomia 21), zespół Edwardsa (trisomia 18) czy zespół Patau (trisomia 13).

Nieinwazyjny Test Prenatalny Serenity® może również badać nieprawidłowości powodowane przez brak lub nadmiar chromosomów płci (X i Y). Są to sytuacje, w których występuje odstępstwo od prawidłowej liczby 2 chromosomów płci u mężczyzn (XY) lub kobiet (XX).

Dodatkowo w ramach jednego badania jest możliwość zbadania mikrodelecji – zespół Di George’a (delecja 22q11), Angelmana, Pradera-Williego (delecja 15q11.2), Wolfa- Hirschhorna (delecja 4p), cri du chat (delecja 5p) oraz delecji 1p36.

 

 

Wszystkie te nieprawidłowości mogą powodować wady umysłowe lub fizyczne o różnym poziomie nasilenia.

Badanie SERENITY – jakość i wiarygodność bez kompromisu

 

Test Serenity® dostarcza precyzyjnych informacji nt. wybranych chromosomów rozwijającego się płodu. Jednocześnie nie wiąże się z ryzykiem powikłań, jakie może nieść ze sobą procedura inwazyjna. Inne badania prenatalne z krwi ciężarnej umożliwiają obliczenie jedynie prawdopodobieństwa wystąpienia wady (wskaźniki ryzyka), które mogą być trudne do interpretacji.

 

Badanie przesiewowe Serenity® wykonywane jest w laboratorium Genesis Genetics w Londynie – w ultra-nowoczesnej technologii Illumina verifi® NIPT.

 

 

Badanie Serenity®:

  • Wykonywane jest ze zwykłej próbkę krwi matki
  • Może być wykonywane już po 10 tygodniu ciąży
  • Zapewnia wyjątkową dokładność badania – ponad 99,7% dla zespołu Down’a
  • Charakteryzuje się bardzo niskim wskaźnik powtórzeń pobrania krwi – poniżej 0,1%
  • Jedyne badanie w Polsce, które jest wykonywane zgodnie z restrykcyjną normą ISO 15189
  • Jasny i zrozumiały wynik badania pokazujący czy wykryto aneuploidie / nie wykryto aneuploidii

 

GIN-33

Test prenatalny nieinwazyjny

SERENITY

(od 10 tygodnia ciąży)

BASIC: Analiza zaburzeń liczbowych chromosomów 13, 18, 21, XY płodu

Krew 2000,00 zł 3 tygodnie
GIN-34

PLUS: Analiza zaburzeń liczbowych chromosomów 13, 18, 21, XY, mikrodelecje płodu

2500,00 zł
GIN-35 PLUS: Analiza zaburzeń liczbowych wszystkich chromosomów płodu 2700,00 zł
GIN-36

PLUS: Analiza zaburzeń liczbowych wszystkich chromosomów oraz wybranych zespołów mikrodelecyjnych płodu

3000,00 zł

 

W cenę każdego badania wliczona jest wizyta u lekarza genetyka!