Personel

Kierownik Laboratorium:

Dr Hanna Janiszewska

Diagnosta laboratoryjny nr 03908, Specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

Prof. dr hab. n. med. Cezary Cybulski – specjalista genetyki klinicznej, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej 8478811

Mgr Magdalena Cechowska – diagnosta laboratoryjny nr 14975, biolog medyczny, biotechnolog
Mgr Karolina Ciechanowska – biolog medyczny, biotechnolog
Mgr Joanna Dejewska – diagnosta laboratoryjny nr 14841, biotechnolog