Dietetyk

Żywienie w chorobach nowotworowych

W obecnych czasach widoczny jest intensywny wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe. Światowa Organizacja Zdrowa (WHO) komunikuje, iż znaczna ich część jest wynikiem stylu życia i czynników środowiskowych. Szacuje się, iż 20-30% są to nowotwory dietozależne, w rozwoju których istotne znaczenie mają czynniki żywieniowe. Jednym z dominujących elementów stylu życia jest sposób żywienia, który jest istotny w patogenezie wielu chorób nowotworowych (tj.: nowotwór piersi, jelita grubego, żołądka i trzustki).

Prawidłowe żywienie jest głównym czynnikiem skutecznej terapii antynowotworowej, jak również ma znaczenie w czasie trwania choroby nowotworowej. Celem leczenia żywieniowego u chorych jest zapobieganie powikłaniom wynikającym z wyniszczenia organizmu, wzmocnienie efektów leczenia oraz zapobieganie niepożądanym działaniom, które mogą powstawać na skutek stosowanych metod leczenia onkologicznego. Istotnym celem jest również prewencja i leczenie niedożywienia.

Żywienie odpowiednią dietą w czasie choroby nowotworowej pozwala poprawić jakość życia osoby chorej oraz przyczynia się do wydłużenia czasu przeżycia chorych.

Żywienie w chorobach autoimmunologicznych

Choroby autoimmunologiczne stanowią coraz częstszy problem współczesnego społeczeństwa. Aktualnie wyróżnia się ponad 80 różnych chorób autoimmunizacyjnych, które dotyczą ludności zamieszkującej kraje wysoko rozwinięte, częściej występują u kobiet niż u mężczyzn.

Do chorób z autoagresji zaliczyć można m.in: choroby tarczycy, stwardnienie rozsiane, toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzycę typu 1, nieswoiste zapalenie jelit. Do czynników etiologicznych chorób autoimmunologicznych wymienić można uwarunkowania genetyczne oraz zaburzenia naturalnej bariery immunologicznej. Istotnym staje się być powiązanie pomiędzy występowaniem autoagresji a zaburzoną mikroflora jelitową.

Zaburzenie równowagi systemu ekologicznego spowodowane wpływem szkodliwych czynników środowiskowych, jest istotnym zjawiskiem powodującym zaburzenie naturalnej odpowiedzi immunologicznej, poprzez wnikanie czynników w/w do wnętrza organizmu z wdychanym powietrzem, spożywanym pokarmem i wodą. Dlatego tak ważne w przypadku chorób autoimmunologicznych jest odpowiednie żywienie, polegające na eliminacji produktów modulujących autoagresję m.in. żywność o niskiej jakości i jednocześnie wysokim stopniu przetworzenia, gluten.

Żywienie w chorobach dietozależnych

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zachorowalności na choroby dietozależne, które są plagą XXI wieku. Jak sama nazwa wskazuje, choroby te rozwijają się w następstwie nieprawidłowej diety, a wśród nich możemy wyróżnić cukrzycę, otyłość, chorobę niedokrwienną serca, miażdżycę, choroby nowotworowe czy nadciśnienie tętnicze. Zachorowalność na większość chorób w dużej mierze zależy od czynników środowiskowych związanych ze stylem życia. Do najważniejszych z nich należy nieprawidłowe żywienie i mała aktywność fizyczna, jak również żywienie niezgodne z potrzebami fizjologicznymi organizmu, które może wynikać zarówno z nadmiaru, jak i niedoboru poszczególnych składników pokarmowych w diecie. Złe nawyki żywieniowe oraz brak aktywności fizycznej są priorytetowymi czynnikami ryzyka rozwoju chorób nowotworowych u człowieka. Dietozależne nowotwory są nie tylko zlokalizowane w przewodzie pokarmowym, ale również w wątrobie, trzustce, układzie moczowym czy piersi.

Warto zatem zadbać o zdrowe żywienie w postaci prawidłowo zbilansowanej diety. Dietoterapia jest metodą, która w sposób naturalny pomaga przywrócić zdrowie oraz jest integralnym elementem wspomagającym leczenie. Odpowiednia dieta jest skuteczną metodą w leczeniu chorób cywilizacyjnych. Wprowadzając odpowiednio zbilansowaną dietę oraz zmieniając swój styl życia, możemy przywrócić równowagę organizmu oraz zatrzymać procesy wywołane chorobą.

Zapraszamy na konsultacje do naszego dietetyka!

Pierwsza wizyta w cenie 150,00 zł – konsultacja żywieniowa + zalecenia żywieniowe

jadłospis 2 tygodniowy – 150,00 zł

jadłospis 4 tygodniowy – 200,00 zł

konsultacja kontrolna (wizyta w czasie trwania terapii) – 100,00 zł

Uwaga! Przed wizytą należy wykonać podstawowe badania krwi: morfologia, lipidogram, TSH. Jeżeli posiadają Państwo wyniki z ostatnich 3 miesięcy, należy zabrać je na wizytę.

Dr n. med. Karolina Trzeciak

dietetyk, biotechnolog
Połączenie wiedzy z zakresu biologii molekularnej, biochemii, genetyki z doświadczeniem w badaniach naukowych dotyczących wpływu czynników środowiskowych na mechanizmy obronne u osób z chorobami nowotworowymi, umożliwia głębsze i szersze zrozumienie problemu, jakim są choroby żywieniowozależne, które stają się być plagą obecnych czasów.